id = $id; $this->beschrijving = $beschrijving; $this->optie = $optie; } } $velden = array ( 1 => new contact_veld('naam', 'Naam', 'required'), 2 => new contact_veld('organisatie', 'Organisatie', 'required'), 3 => new contact_veld('telefoon', 'Telefoonnummer', 'required'), 4 => new contact_veld('email', 'E-mail adres', 'email'), 5 => new contact_veld('vraag', 'Vraag/opmerking', 'required') ); //voeg ook een aantal hidden velden toe om te kunnen controleren of het form door een bot wordt ingevuld $hidden_velden = array ( 1 => new contact_veld('straat', 'Straat', 'required'), 2 => new contact_veld('huisnummer', 'Huisnummer', 'required'), 3 => new contact_veld('postcode', 'Postcode', 'required'), 4 => new contact_veld('land', 'Land', 'required') ); //////////////// // Incoming // //////////////// $geldige_post = true; if ($_POST) { //controleer of de submit niet van een bot komt foreach ($hidden_velden as $veld) { if (!isset($_POST[$veld->id]) || $_POST[$veld->id] != '') $geldige_post = false; } foreach ($velden as $veld) { if ($veld->optie != 'optional' && (!isset($_POST[$veld->id]) || $_POST[$veld->id] =='')) $geldige_post = false; } if ($geldige_post == true) { //opslaan in tekstbestand file_put_contents($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/formulieren/contact/".time().".txt", serialize($_POST)); //mail opbouwen $email = ''; //klant mail adres $message = ""; foreach ($velden as $veld) { if (isset($_POST[$veld->id])) { $value = $_POST[$veld->id]; $message .= ""; //als een van de velden het mail adres van de klant is, dit adres gebruiken als afzender if ($veld->optie == 'email') $email = $value; } } $message .= "
$veld->beschrijving:$value
"; //mail naar site owner $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n"; if ($email != '') $headers .= 'From: ' . $email . "\r\n"; else $headers .= 'From: website@hip-interieurs.nl'."\r\n"; mail("info@hip-interieurs.nl","Reactie van website",$message,$headers); } header("Location:/bedankt.php"); exit; } //////////// // Init // //////////// // ... ?> HIP Interieurs // contact

Contact

Vul onderstaande gegevens in voor meer informatie:


:
:
:
:
: